Coaching komunikacyjny dla Firm i dla Osób

Co sprawia, że mamy trudności ze zrealizowaniem tego, co zaplanujemy

 • Czy jest możliwa praca nad przekonaniami?
 • Czy przekonania to coś integralnie związanego z moją osobowością?
 • Czy też coś, co jest rozdzielne z nią?
 • A może jest tak blisko mojego ja, że trudno ocenić, czy to, co robię i jak robię pochodzi ode mnie, czy też dostałem to niejako „w spadku”?
 • Jeżeli zostało mi to „zaszczepione”, to czy mogę nad tym zapanować?
 • Czy mogę przekonania destruktywne zmienić w budujące?

Zapraszamy na coaching komunikacyjny

Jarosław Kopaczewski

Bussines Partner

 

 

Platforma 360

Doradztwo i Konsulting dla Organizacji                

Konsulting komunikacyjny

O Nas

Doradztwo i konsulting dla biznesu w zakresie komunikacji między-ludźmi (interpersonalnej)

Większość błędów w funkcjonowaniu firm bierze się z „wąskich gardeł”  komunikacyjnych. Organizacje jak każde społeczności mają większe lub mniejsze trudności w tym zakresie. Oferujemy i wykonujemy audyt komunikacyjny dla firm:

 • Zbieranie danych do diagnozy
 • Określenie przyczyn trudności komunikacyjnych
 • Wyznaczenie środków zmieniających i zaradczych
 • Wdrożenie procesu zmian
 • Nadzorowanie postępów w procesie

 

Zastosowanie procesu zmiany i usunięcie przeszkód komunikacyjnych umożliwia prawidłowy rozwój Firmy.

 

Jednym z elementów dobrej diagnozy może być Ocena 360 stopni. Platforma 360 w swoich początkach była serwisem internetowym on-line przeznaczonym do badań 360 stopni. Działalność serwisu przez ponad 10 lat przyniosła wiele korzyści naszym klientom. Badanie 360 stopni jest jedynym badaniem, które ze względu na dobrowolny udział uczestników, jak również prawdziwą ocenę uczestnika przez jego środowisko pracy pozwala badanym określić aktualny poziom swoich kompetencji zawodowych.

Prowadzimy pełną obsługę procesu komunikacyjnego, a więc diagnozowanie, strategiczną ocenę przyczyn, oraz wyznaczenie i wdrożenie środków zaradczych. Mogą to być szkolenia pracownicze, ale niekoniecznie. Czasami potrzeba zmienić sposób zarządzania w Organizacji, a czasami wystarczy wprowadzenie nowych systematycznych działań, takich jak np. coaching na odpowiednich poziomach zarządczych.

Jarosław Kopaczewski

Business Partner