O Nas

Doradztwo i konsulting dla biznesu w zakresie komunikacji między-ludźmi (interpersonalnej)

Większość błędów w funkcjonowaniu firm bierze się z „wąskich gardeł”  komunikacyjnych. Organizacje jak każde społeczności mają większe lub mniejsze trudności w tym zakresie. Oferujemy i wykonujemy audyt komunikacyjny dla firm:

  • Zbieranie danych do diagnozy
  • Określenie przyczyn trudności komunikacyjnych
  • Wyznaczenie środków zmieniających i zaradczych
  • Wdrożenie procesu zmian
  • Nadzorowanie postępów w procesie

 

Zastosowanie procesu zmiany i usunięcie przeszkód komunikacyjnych umożliwia prawidłowy rozwój Firmy.

 

Jednym z elementów dobrej diagnozy może być Ocena 360 stopni. Platforma 360 w swoich początkach była serwisem internetowym on-line przeznaczonym do badań 360 stopni. Działalność serwisu przez ponad 10 lat przyniosła wiele korzyści naszym klientom. Badanie 360 stopni jest jedynym badaniem, które ze względu na dobrowolny udział uczestników, jak również prawdziwą ocenę uczestnika przez jego środowisko pracy pozwala badanym określić aktualny poziom swoich kompetencji zawodowych.

Prowadzimy pełną obsługę procesu komunikacyjnego, a więc diagnozowanie, strategiczną ocenę przyczyn, oraz wyznaczenie i wdrożenie środków zaradczych. Mogą to być szkolenia pracownicze, ale niekoniecznie. Czasami potrzeba zmienić sposób zarządzania w Organizacji, a czasami wystarczy wprowadzenie nowych systematycznych działań, takich jak np. coaching na odpowiednich poziomach zarządczych.

Jarosław Kopaczewski

Business Partner